Niezależnie od tego, czy rezerwujesz przestrzeń do pracy na 2 godziny czy 6 miesięcy, ShareSpace ma na celu zapewnienie Ci sprawiedliwych i elastycznych warunków rezerwacji. Poniżej przedstawiamy zarys warunków anulowania rezerwacji godzinowych, dziennych oraz miesięcznych.Rezerwacje Godzinowe i Dzienne

Płatność za rezerwacje godzinowe i dziennie pobierana jest w pełnym wymiarze w momencie dokonania rezerwacji.

Rezerwacja anulowana do 48 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia terminu rezerwacji otrzyma pełny zwrot płatności.

Rezerwacje anulowane z mniej niż 48-godzinnym wyprzedzeniem zostaną obciążone pełnym kosztem rezerwacji i nie mogą zostać zwrócone.


Rezerwacje Miesięczne

Miesięczne rezerwacje opłacane są w momencie dokonywania rezerwacji w postaci płatności za pierwszy miesiąc oraz ewentualnej kaucji.

Rezerwacje anulowane na nie mniej niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia rezerwacji otrzymają pełny zwrot kosztów (wraz z kaucją jeżeli została pobrana).

Miesięczne rezerwacje anulowane z mniej niż 7 dniowym wyprzedzeniem zostaną obciążone pełnym kosztem pierwszej płatności i nie mogą zostać zwrócone. Jeżeli kaucja została pobrana, będzie w pełni zwrócona.

Wszystkie rezerwacje na ShareSpace mogą być dokonane z minimalnym 24-godzinnym wyprzedzeniem.